Expoziția pictorului bistrițean cuprinde aproximativ treizeci de lucrări ( pictură și desen ) care evocă melancolic cadrul spațial al burgului făcînd să devină vizibilă pentru privitor realitatea relației impresie-expresie. E evidentă capacitatea de aprehensiune și de asimilare a pictorului care dovedește că a asimilat poetica locului și stăpînește limbajul plastic făcînd dovada unei fine acuități auditive și vizuale dar și capacitatea de a înțelege virtutea magică a spațiului locuit. Privit în perspectiva imaginarului, spațiul fizic, geometric, devine spațiu iconic pur, adică un spațiu subiectiv. Artistul dezvăluie un spațiu poetic în care orizontul are tot atîta existență ca și centrul . Sever Moldovan pare plecat în căutarea timpului pierdut făcînd sugestia că spațiul cu care este evident că s-a împrietenit poate fi o adevărată rezervă de eternitate. Pictura și desenul din expoziție vor să pună într-o lumină voioasă sarcina de misterioasă, aproape inefabibilă participare la ceea ce te smulge din realitatea rigidă și ternă pentru a te așeza în intimitatea altei lumi.

Bistrița lui Sever Moldovan se arată a fi un loc privilegiat în care totalitatea lucrurilor cheamă laolaltă cerul și pămîntul, muritorii și zeii locului.

Domeniul imaginarului , în care imaginile se constituie ca simboluri, poate fi socotit ca un inepouzabil locus poeticus , tărîm al creativității care, în timp, te poate răpi. Încet- încet se conturează o geografie simbolică deloc de neluat în seamă.

Curatorul expoziției este criticul de artă Oliv Mircea.

Amfitrionul evenimentului: Marin Ecedi

Sever Moldovan (n. Telciu, 1958) trăiește și muncește la Bistrița. El este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania din 2016. În anul 2016 devine laureat al Premilui municipiului Bistrița - secțiunea cultură.